Koordinatės :   55 06 47N   025 20 12E
Padėtis :   14.5 km į pietvakarius nuo Molėtų.
Molėtai radijas :   122,050 Mhz.   EYMO
Kursai :   060′  240′
AD  elev :   653′
Aukštis virš jūros lygio:  620 pėdos.
Takas :   asfaltbetonis 450 * 20 m.
Takas kartu su apsauginėmis juostomis :   650 * 60 m.

Daugiau informacijos: ANS, TKA, meteo prognozė

Coordinates: 55 06 47N 025 20 12E
Location: 14.5 km southwest of Molėtai.
Moletai radio: 122.050 Mhz. EYMO
Courses: 060′ 240′
AD elev : 653′
Altitude above sea level: 620 feet.
Runway: asphalt concrete 450 * 20 m.
Runway along with protective strips: 650 * 60 m.
More information: ANS, TKA, meteo forecast.